Gündem
Genel Değerlendirme Toplantısı
Sayı    : 2018/337
Tarih   : 13/03/2018
Konu  : Toplantı

Değerli Üyemiz,

Gümrük İdarelerinde, Limanlarda, Gümrük Saymanlık veznelerinde ve diğer kurumlarda meslektaşlarımızın varsa karşılaşılan sorunlarının değerlendirilip çözüm aranması amacıyla 14 Mart 2018 Çarşamba günü saat:16:00 da Dernek Merkezimizde genel değerlendirme toplantısı yapılacaktır.
 
Katılımınızı bekler, katılamayacak üyelerimizin sorunlarını ve varsa çözüm önerileri ile birlikte Derneğimize bilgi@izmgmd.org.tr mail adresine veya 0 232 464 43 24 faks numarasına iletmelerini rica ederiz.
 
Saygılarımızla,
 
İZMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU