Gündem
2018/13 sayılı Genelge, Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulanması
2018/13 sayılı Genelge, Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulanması
Değerli Üyemiz, 
 
T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “Gümrüksüz Satış Mağazaları
Yönetmeliğinin Uygulanması” konulu 09.07.2018 tarihli 2018/13 Sayılı Genelgesi ekte sunulmuştur.
 
Bilgilerinizi rica ederiz.
 
Saygılarımızla,

İZMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULUDosyalar