Sicil Bölümü Evraklar
Stajyer Kimlik Kartı Başvuruları
STAJYER KİMLİK KARTI TALEP EDENLERDEN İSTENİLEN EVRAKLAR
 
 
1)           Dilekçe
2)           Nüfus Cüzdan fotokopisi,
3)           Sigortalı Hizmet Dökümü
4)           Stajyer Personel için Form Taahhütname (Gümrük Müşavirlik Firması ortağı Gümrük Müşaviri ve Stajyer Personel tarafından İmzalı)
5)           Adli Sicil Kaydı (Resmi Kurum’a verilmek üzere Cumhuriyet Savcılığından alınmış olacak, Sabıka olması halinde mahkeme kararlarının fotokopisi konulacaktır.)
6)           Yerleşim Yeri Belgesi veya İkametgâh
7)           Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesi Fotokopisi
8)           Sigorta İşe Giriş Bildirgesi
9)           Stajyer Personel Formu
10)        Vesikalık Fotoğraf (4,5 x 6 ebatlarında)
11)        200TL Belge ücretinin Akbank Yeni Liman Şubesi (408) 43500 Dernek hesabına yatırıldığını gösterir makbuz aslı.

 
 
Not: (Daha önce Derneğimize bildirilmiş belgelerin fotokopisi eklenebilir.)
- Yukarıdaki Belgeler 1 Asıl 1 Fotokopi Hazırlanıp, İZMGMD’ ye Teslim Edilecektir.
 

Dosyalar