Sicil Bölümü Evraklar
Gümrük Müşavir Yardımcısı İşe Giriş / Çıkış İşlemleri
GMY İşe Başlama Bildirimi
 
  1. İşe Başlama Dilekçesi
  2. 3 No’lu Form (Aynı Form üzerinde; Sol taraf çıkış yaptığı Şirket tarafından doldurulacak, Gümrük Müşaviri tarafından imzalı, Şirket kaşeli olacaktır - Sağ taraf yeni giriş yaptığı Şirket tarafından doldurulacak, Gümrük Müşaviri tarafından imzalı, Şirket kaşeli olacaktır.)
  3. SGK İşe Giriş Bildirgesi (Gümrük Müşaviri tarafından imzalanmış, Aslı gibidir yapılmış, şirket kaşeli.)
  4. Adli sicil kaydı
 
GMY İşten Ayrılma Bildirimi
 
  1.  İşten Ayrılma Dilekçesi
  2. 3 No’lu Form (Sol taraf çıkış yaptığı Şirket tarafından doldurulacak Gümrük Müşaviri tarafından imzalı, Şirket kaşeli olacaktır.)
  3. İşten Ayrılış Bildirgesi,(Gümrük Müşaviri tarafından imzalanmış, Aslı gibidir yapılmış, şirket kaşeli.)
- Yukarıdaki Belgeler 1 Asıl 1 Fotokopi Hazırlanıp, İZMGMD’ ye Teslim Edilecektir.

Dosyalar