Sicil Bölümü Evraklar
Stajyer İşe Giriş / Çıkış İşlemleri
STAJYER SİCİL KAYIT EVRAKLARI
(İlk defa staj başlatacaklar)

 
 1. İşe Başlama Dilekçesi,
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi 
 3. Yerleşim Yeri (İkametgâh) Belgesi
 4. Adli Sicil Belgesi (2 ayı geçmemiş ve Resmi Kurum’a verilmek üzere çıkarılması gereklidir. Sabıka olması halinde mahkeme kararının fotokopisi eklenecektir)
 5. 4 Ad.Vesikalık Fotoğraf
 6. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Noter Onaylı)
 7. Stajyer Personel Formu (Sağ tarafı giriş bildirimleri için doldurulması gereklidir. Gümrük Müşaviri tarafından imzalı ve şirket kaşeli olacaktır.)
 8. SGK İşe Giriş Bildirgesi (Gümrük Müşavirliği firmasınca tasdikli)
 9. 200 TL Sicil Kayıt Katkı Payı (İşbankası Yeni Liman Şb. 3427-390491 nolu Hesap Numarasına yatırılacaktır.) 

STAJYER İŞE GİRİŞ BİLDİRİMİ
 1. İşe Başlama Dilekçesi
 2. SGK İşe Giriş Bildirgesi (Gümrük Müşavirliği firmasınca tasdikli)
 3. Stajyer Personel Formu  (Aynı form üzerinde Sağ Tarafı işe giriş yapılan Firma tarafından - Sol Tarafı eski çalıştığı Firma tarafından doldurulması gereklidir.)
 4. Adli Sicil Kaydı (2 ayı geçmemiş ve Resmi Kurum’a verilmek üzere çıkarılması gereklidir. Sabıka olması halinde mahkeme kararının fotokopisi eklenecektir)

STAJYER İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRİMİ
 1. İşten Ayrılma Dilekçesi
 2. Stajyer Personel Formu (Sol Tarafın doldurulması gereklidir.)
 3. Sigorta Çıkış Bildirgesi (Gümrük Müşavirliği firmasınca tasdikli)
 4. Stajyer Kimlik Kartı Aslı İade
- Yukarıdaki Belgeler 1 Asıl 1 Fotokopi Hazırlanıp, İZMGMD’ ye Teslim Edilecektir.

Dosyalar