Sicil Bölümü Evraklar
Tüzel Kişilik Kuruluş ve Kapanış İçin Gerekli Evraklar
Yeni Kurulan Şirketlerin Hazırlayacağı Belgeler
 1. Dilekçe
 2. Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Noter Onaylı Sureti (Ticaret Sicil Gazetesi Henüz Yayınlanmayanlar; Ticaret Ve Sanayi Odası Tarafından Onaylı  Şirket Ana Sözleşmesinin Aslını Vereceklerdir)
 3. Ticaret sicil tasdiknamesi
 4. Vergi Levhası (Fotokopi)
 5. Şifre Talep Dilekçesi
 6. Noter Onaylı Şirket İmza Sirküleri
 7. Kira sözleşmesi örneği
 8. Şirket Ortaklarının İzin Belge Fotokopileri
 9. Şirket Ortaklarının Nüfus Cüzdan Sureti (T.C.Numaralı)
 10. Şirkette Çalışacak GMY ve Stajyer Personel Varsa Hazırlanması Gereken Belgeler;
  Dilekçe, 2000/35 Sayılı Genelge Form, Bilgi Formu Ve Taahhütnamesi, Sigorta Giriş Bildirgesi GM Yardımcılarının İzin Belge Fotokopisi)
Şirketlerin Kapanışında Hazırlanacak Belgeler
1)    Dilekçe,
2)    Ticaret Sicil Gazetesi Aslı Veya Noter Onaylı Sureti (Ticaret Sicil Gazetesi Henüz Yayınlanmayanlar; Ticaret Ve Sanayi Odası Tarafından Onaylı Ortaklar Kurulu Kararının Aslını Vereceklerdir)
3)    Şirkette Çalışan Gümrük Müşavir Yardımcısı Ve Stajyerlerin Çıkış Belgeleri (Dilekçe, 2000/35 Sayılı Genelge Form, SGK’dan Onaylı Sigorta Çıkış Bildirgesi Ve İlişik Kesme Belgesi, Stajyer Kartların Asılları)
 
  
- Yukarıdaki Belgeler 1 Asıl 1 Fotokopi Hazırlanıp, İZMGMD’ ye Teslim Edilecektir.


Dosyalar