Mevzuat Duyuruları
1 Nisan Resmi Gazete Özeti

 

Sayı     : İK- BŞK /71                                          Tarih: 01/04/2015
Konu    : Resmi Gazete özeti,
  
Değerli Üyelerimiz,
 
1 Nisan 2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve aşağıda açılımı yapılan Tebliğler;
 
––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2004/2) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ,
––  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ,
––  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:115)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 129),
ekte tarafınıza sunulmuş olup, Derneklerimizin web sayfalarına da eklenmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,
 
  
Taşkın DALAY       
Gümrük Müşavirleri Dernekleri
İcra Kurulu Dönem Başkanı
 


Dosyalar