Mevzuat Duyuruları
11-12 Nisan Resmi Gazete Özeti

 

Sayı     : İK- BŞK /80                                  Tarih: 13/04/2015
Konu    : Resmi Gazete özeti,
  
Değerli Üyelerimiz,
  
11 Nisan 2015 tarihli  29323 sayılı ve 12 Nisan 2015 tarihli 29324 sayılı  Resmî Gazetede yayımlanan ve aşağıda açılımı yapılan Tebliğler;
 
—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/1),
—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/9),
—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/10),
ekte tarafınıza sunulmuş olup, Derneklerimizin web sayfalarına da eklenmiştir.
Bilgi edinilmesini rica ederiz.

Saygılarımızla,
 
 Taşkın DALAY       
Gümrük Müşavirleri Dernekleri
İcra Kurulu Dönem Başkanı