Gündem
Mali Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirimi
Sayı: 2018/200                                                                          Tarih: 08/02/2018
Konu: Mali Genel Kurul Toplantı Sonuç Bildirimi,
 
Değerli Üyelerimiz;
                                                               
Derneğimizin 2017 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı 07.02.2018 Çarşamba günü Saat:15:00 da Dernek Merkezimizde, tüzüğümüzün 21. Maddesi gereği ikinci toplantısında Genel Kurulda yeterli çoğunluk sağlanarak toplanmış, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
 
1) Genel Kurul, Dernek Başkanı Taşkın DALAY’ın açılış konuşması ile başladı.
2) Divan Başkanlığına Metin VAROL, Katipliğe Behlül KULİS ve Harun KOÇKESEN oy birliği ile kabul edilmiştir.
3) Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehitlerimiz ve meslektaşlarımızdan ebediyete intikal edenler için 1 dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşı okunarak gündem maddelerine geçilmiştir.
4) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dernek Başkanı Taşkın DALAY tarafından okunmuştur. Dernek ve Dernek İktisadi İşletmesinin 2017 yılı mali raporları Başkan Vekili Nihat KOBAŞ tarafından okunmuştur. Fasıllar arası aktarma yetkisi Yönetim Kuruluna oy birliği ile verilmiştir.
5) Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve İktisadi İşletme’ye ait raporlarının ayrı ayrı ibrası için açık oylama yapılmıştır. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ayrı ayrı oy birliği ile ibra edilmiştir.
8) Gümrük Müşaviri, Gümrük Müşavir Yardımcısı ve stajyerlerin aidat, giriş bedeli, katkı payları oylanarak aşağıdaki tutarlar oyçokluğu ile kabul edildi.
Buna göre 2018 yılı Üye Aidat ve Giriş Bedelleri;

Gümrük Müşavirleri Yıllık Aidatı 1.000 TL
Gümrük Müşavir Yardımcıları Yıllık Sicil Kayıt Katkı Payı 250 TL
Çalışmayan Gümrük Müşavirlerinin Yıllık Aidatı 500 TL
Çalışmayan Gümrük Müşavir Yardımcıları Yıllık Sicil Kayıt Katkı Payı 125 TL
Gümrük Müşavirleri Giriş Aidatı (Kayıtlı GMY) 1.250 TL
Gümrük Müşavirleri Giriş Aidatı (Nakille Gelen Yeni Kayıt) 1.500 TL
Gümrük Müşavir Yardımcıları Giriş Katkı Payı 350 TL
Gümrük Müşavirleri Kart Bedeli 100 TL
Gümrük Müşavir Yardımcıları Kart Bedeli 50 TL
Stajyer Personel Dosya Bedeli 200 TL
Stajyer Kart Bedeli 200 TL
 
9) Dilek ve temenniler bölümünde üyelerimizin görüşleri dinlenmesinin ardından oturum kapatıldı.
 
Bilgi edinilmesini ve gereğini önemle rica ederiz.
 
Saygılarımızla;
Yönetim Kurulu


Resimler
BUGÜN DOĞANLAR
SEDAT GÜLER
VEDAT ATAMAN
BAHAR YILMAZ
BURÇİN BALKANLI
ALİCAN BİLGİ
ÖMER ÖZBAY
MURAT SAYIMCI
NÜKET ENGÜZEL
GİZEM ALTINDAĞ
PİYASA VERİLERİ
  Alış Satış
USD 0.000 TL 0.000 TL
EUR 0.000 TL 0.000 TL