Gündem
Genel Kurulumuza Dair Asılsız İddialar Hakkında Zorunlu Açıklama
Değerli Üyelerimiz,
 
Olağan Genel Kurulumuzun yapılma usulü hakkında, bazı üyelerimizce Genel Kurul duyurusunun geç yapıldığından bahisle Genel Kurulumuzun usulsüz yapıldığı iddia edilerek, Derneğimize ve Yönetim Kurulumuza karşı asılsız iddia ve ithamlarda bulunulması nedeniyle konuya ilişkin meslektaşlarımızı aydınlatacak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
 
Derneğimizce yapılacak seçimler, derneğimizin görev ve yetkileri Bakanlığımızca onaylı Gümrük Müşavirleri Dernek tüzüğüne göre yapılmaktadır. Tüzüğümüzün 17.maddesinde seçimli genel kurul 2 yılda bir ocak ayı içerisinde yönetim kurulunca alınacak karar ile seçim tarihleri belirlenmesi tüzük gereği olup, seçimlerinde Şubat ayının ortası ile Mart ayının ilk haftası yapıldığı da bilinmektedir. Anlaşılacağı üzere seçimlerin ocak ayından itibaren yapılacağı tüzük gereği aşikar olup, seçimlere aday olacak meslektaşlarımızın da bu konuyu bilmeleri gerektiği malumlarınızdır.
 
Seçimli Olağan Genel Kurulumuz 20 Şubat 2019 tarihinde tüzüğümüze uygun olarak Ticaret Bakanlığının izniyle Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü gözetiminde ve denetiminde gerçekleştirilmiş, Derneğimizin en üst karar organı olan Genel Kurulun iradesi ile Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Danışma Kurullarımız teşekkül etmiştir.
 
Söz konusu iddia sahipleri Genel Kurulumuza katılarak bu iddialarını ve itirazlarını toplantıda ifade etmedikleri gibi toplantıya katılım da sağlamamışlardır.
 
Meslek örgütümüzün gerginlikle farklı mecralara çekilmek istenmesi mesleğimizin geleceği açısından hiçbir fayda getirmeyeceği gibi, yönetim kurulumuzun ve Kurullarımızın meslek adına yapılacak çalışmalarını da olumsuz etkileyeceğini ifade etmek isteriz.
 
Yönetim Kurulu olarak açık, şeffaf ve ortak aklı öne çıkaran bir anlayışla, arzu eden her üyemize rahatlıkla hesap verebileceğimizi açıkça ifade eder, gündeme getirilmeye çalışılan mesnetsiz iddiaların karşılığının olmadığı aşağıdaki izahatlarımızdan anlaşılacaktır.
 
Sayın üyemiz,
 
Bilindiği üzere; Dernek Tüzüğümüzün Genel Kurul Toplantılarına Çağrı başlıklı 18. maddesinde “Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden gündemi, yeri, günü ve saati mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.
 
İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman 1 haftadan az olamaz. Gümrük Müsteşarlığı, Genel Kurul toplantısında gözlemci görevlendirebilir. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük Mülki İdare Amirliğine ve Gümrük Müsteşarlığına bir yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılabilecek üyeleri gösteren liste de eklenir.
 
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde yapılması zorunludur.
 
Üyeler, ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre duyurulur. Ayrıca, mahallin en büyük Mülki İdare Amirliğine ve Gümrük Müsteşarlığına bildirilir. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.” hükmü amirdir.
 
Dernek Tüzüğümüzün 18. Maddesine uygun olarak gündemi, yeri, günü ve saati, çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilerek genel kurulu toplantıya çağrımız 24.01.2019 tarihinde Mahalli gazete olan Ege Telgraf Gazetesinde yayımlanmıştır.
 
Derneğimiz Genel Kurul toplantısı için tüzüğümüz 18.maddesi gereğince;
 
23.01.2019 tarih 2019/118 sayılı yazımızla Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne,
23.01.2019 tarih 2019/11 sayılı yazımızla İzmir Valiliği Alsancak Limanı Mülki İdare Amirliği’ne ,
28.01.2019 tarih 2019/136 sayılı yazımızla Bölge Müdürlüğünüze süresi içerisinde bildirimler ve izin yazıları yazılmıştır.
 
Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 07.02.2019 tarihli 41496857 sayılı yazısıyla Bakanlık Gözlemcisi olarak Şube Müdür Vekili Alaattin DURMAZ’ın görevlendirildiği bildirilmiştir.
 
Ayrıca seçim yapılacak salon tahsisi için Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne 28.01.2019 tarih 2019/135 sayılı yazımız ile müracaat edilmiş,11.02.2019 tarih 41557022 sayılı toplantı salonu uygunluk yazısı derneğimize e-posta yoluyla iletilmiş, Derneğimizce de aynı gün üyelerimize e-posta yoluyla duyurulmuş ve web sitemize eklenmiştir.
 
Dernek tüzüğümüze göre Ticaret Bakanlığı gözlemcisi olarak Bölge Müdürlüğünüzce görevlendirilen Şube Müdür Vekili Alaattin DURMAZ denetiminde ve gözetiminde, Genel Kurulumuzun birinci toplantısı 13.02.2019 tarihinde Dernek merkezimizde çoğunluk sağlanamamış sonuç tutanağa bağlanmıştır.
 
Bu defa ikinci toplantı 20.02.2019 tarihinde Ege Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Hasan Aksoy Toplantı salonunda Genel Kurulumuzca oluşturulan divan heyeti ve Şube Müdür Vekili Alaattin DURMAZ’ın denetiminde ve gözetiminde üyelerimizin katılımıyla imza altına alınmış katılım listesi ile Genel kurulumuz Tüzüğümüze uygun bir şekilde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar tutanağa bağlanmıştır.
 
Genel Kurulumuza katılan üyelerimizce Yönetim, Denetim ve diğer Kurullarımız oy birliğiyle ibra edilmiştir.
 
Durumu bilgilerinize ve takdirlerinize sunarız.
 
İZMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
YÖNETİM KURULU


BUGÜN DOĞANLAR
TOLGA CİVELEK
UMUT DÖNMEZ
AYKUT AKTAŞ
BARKIN HOŞKAN
ERCAN MUTLU
AYÇA ÇALIŞIR
REMZİ KOPARAL
PİYASA VERİLERİ
  Alış Satış
USD 0.000 TL 0.000 TL
EUR 0.000 TL 0.000 TL