Gündem
18/19 Kasım 2023 Resmî Gazete Özeti
Değerli Üyelerimiz,

18 Kasım 2023 Tarihli ve 32373 Sayılı Resmî Gazete ve 19 Kasım 2023 Tarihli ve 32374 Sayılı Resmî Gazete’de aşağıda açılımı yapılan Kanun, Milletlerarası Andlaşma,Cumhurbaşkanı Kararı, Yönetmelik ve Tebliğ yayımlanmıştır.

Bilgi edinilmesini rica ederiz.
 
Saygılarımızla,
İZMİR GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
 
18 Kasım 2023 Tarihli ve 32373 Sayılı Resmî Gazete
KANUN
7472 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Angola Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
–– Dünya Ticaret Örgütünü Kuran Marakeş Anlaşmasını Tadil Eden Protokol ve Protokolün Eki Balıkçılık Sübvansiyonları Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7791)
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
–– 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7803)
YÖNETMELİKLER
–– Kıyı Tesislerine Yeşil Liman Sertifikası Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

19 Kasım 2023 Tarihli ve 32374 Sayılı Resmî Gazete
TEBLİĞLER
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 193)
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 98)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 196)
–– Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 188)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 200)